ဝန်ကြီးဌာနသဘောထားမှတ်ချက် ၊ပြန်ကြားသည့်အချက်လက်များ