ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သည်နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများ အရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားစေရေး အတွက်လေ့ကျင့် ပညာပေးရေးလုပ်ငန်း တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်များက ပုံမှန် ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိသည့် အရာထမ်း အခြေခံသင်တန်း၊ အရာထမ်းလောင်း အခြေခံသင်တန်း၊ အရာထမ်းငယ် အခြေခံသင်တန်း၊ စာရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်မှုတန်းမြင့်သင်တန်း၊ စာရေးဝန်ထမ်း အခြေခံသင်တန်းများ၌ ရုံးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျရှိရေး လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးလျက် ရှိသည့်အပြင် ဝန်ထမ်းအသီးသီးတို့ တပြေးညီ တညီတညွတ်တည်း တစ်ပုံစံတည်း လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရန် ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ စာအုပ်ကို ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စတင်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီလျက်ရှိပါသည်။

ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲစာအုပ်တွင် အခန်းပေါင်း(၂၀)ခန်း ပါဝင်ပြီး၊ ရုံးလုပ်ငန်း သဘောတရားများ၊ ဝင်စာ/ထွက်စာများကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများကို လုံခြုံစွာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပစ္စည်းမှာယူခြင်း၊ ရုံးစာရေးသားခြင်း၊ ရုံးစာရေးသားခြင်း၊ ကြေးနန်းစာ၊ မှတ်စုလွှာ ရေးသားနည်းများ၊ အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းရေးသားခြင်း၊ ခရီးသွားမှတ်တမ်း၊ လုပ်ငန်းမှတ်တမ်း၊ လုပ်ငန်းစီမံချက် ရေးသားခြင်း၊ ရုံးလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွပ်ကဲခြင်း၊ စာတွဲခြင်းနှင့် စာတွဲထိန်းသိမ်းခြင်း၊ GOS, EDMS ,GPMS များအသုံးပြုခြင်းတို့ပါရှိပါသည်။ နေပြည်တော်တွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၌ ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲစာအုပ်ကို တစ်အုပ်လျှင် (၂ဝဝဝ)ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။