မိန့်ခွန်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)တွင်ကျင်းပသော ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)တွင်ကျင်းပသော ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်ခြင်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂)…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်း အခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) ပဉ္စမအကြိမ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်း အနား တက်ရောက်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်း အခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) ပဉ္စမအကြိမ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်း အနား တက်ရောက်ခြင်း

အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံ ခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) ဘွဲ့နှင်း သဘင်အခမ်းအနားကိုယနေ့နံနက်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁)သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁)သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်း

ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)၊ အဆင့်မြင့် အရာထမ်း…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဆင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးဝင်းသိမ်း ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဆင်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း

အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန်

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိမ်းက အမှာစကားပြောကြားခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိမ်းက အမှာစကားပြောကြားခြင်း

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၁၇ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ(၄)ရက်နေ့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) တွင် ကျင်းပသော အဆင့်မြင့် အရာ ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၉) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ဥက္ကဌဦးဝင်းသိမ်းပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

၂၀၁၇ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ(၄)ရက်နေ့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) တွင် ကျင်းပသော အဆင့်မြင့် အရာ ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၉) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ဥက္ကဌဦးဝင်းသိမ်းပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

download ပြုလုပ်ရန်

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်