ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်စာရင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ကြေညာ ချက်အမှတ် ၊ ၁/၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ကြေညာ ချက်အမှတ် ၊ ၁/၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ဒုတိယအဆင့်ရေးဖြေစာမေး ပွဲအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) အား ဝန်ကြီးဌာန၊…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁ / ၂၀၁၇ အတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ ခုံအမှတ်နှင့်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁ / ၂၀၁၇ အတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ ခုံအမှတ်နှင့်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့၏ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၁/၂၀၁၇ ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော၀န်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း(၁၃)ခုအတွက်လစ်လပ်လျက်ရှိသည့်ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ဝင်ပေါက်ရာထူး(၃၈၈)နေရာအတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများအတွက်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း အသေးစိတ်ကို download ရယူနိုင်ပါသည်

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ကျန်မာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီဌာနများနှင့် လျပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန ၊ မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့အတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုရန်ကိစ္စ

ကျန်မာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီဌာနများနှင့် လျပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန ၊ မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့အတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုရန်ကိစ္စ

download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဇူလိုင်လ (၁) ရက် နှင့် (၂) ရက်နေ့များတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇ )

ဇူလိုင်လ (၁) ရက် နှင့် (၂) ရက်နေ့များတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇ )

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက် (Saturday)နှင့် (၂)ရက်(Sunday) ရက်နေ့များတွင်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်