ပြည်ပတွင် မဟာဘွဲ့သင်တန်းတက်ရောက်နေသော ဝန်ထမ်းမှအလုပ်မှနုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြ လာခြင်းကိစ္

ပြည်ပတွင်ပညာသင်ကြားပြီးနောက် မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လာရန်ပျက်ကွက်ပါက ပညာသင်အာမခံ လျော်ကြေးငွေ (ကျပ် ငါးသန်း) ပေးလျော်ရန် ကင်းလွတ်ခွင့်အား စမ်းသပ်ကာလအဖြစ် ၁-၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ အဆိုပါဝန်ထမ်းမှ ကတိခံဝန်ချက်ကို ၁-၁၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ပညာသင် လျော်ကြေးငွေပေးလျော်စေသင့်ပြီး ခွင့်စည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်၍ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ခဲ့သဖြင့် ဌာနဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေပုဒ်မ ၅၃ ပါပြစ်ဒဏ်များအနက် သင့်လျော်သည့်ပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။