ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဂျာနယ်ကို ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ မှစတင်၍ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေလျှက် ရှိပါသည်။ လတ်တလော အခြေအနေတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဂျာနယ်ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေလျက်ရှိသော်လည်း နောင်သောအခါတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထုတ်ဝေရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အနေဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ အိတ်ဆောင်စာအုပ်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီလျက်ရှိပါသည်။