ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဂျာနယ်ကို ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှစတင်၍ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိရာ ယခုအခါ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဂျာနယ်ကို တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အနေဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ၊ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလျက်ရှိပါသည်။