ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိဝင်ပေါက်ရာထူးကြော်ငြာ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၀န်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ပြည်သူ့၀န်ထမ်းအကယ်ဒမီ ပြည်သူ့၀န်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများ (ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်း) အတွက် ၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၀န်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ပြည်သူ့၀န်ထမ်းအကယ်ဒမီ ပြည်သူ့၀န်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများ (ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်း) အတွက် ၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ download ပြုလုပ်ရန်

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း ကြော်ငြာစာအမှတ် ၊ ၂ /၂၀၁၇

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း ကြော်ငြာစာအမှတ် ၊ ၂ /၂၀၁၇

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌနအောက်ရှိ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ၊…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်