ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ဆောင်ပုဒ်/ မျှော်မှန်းချက်/ ဦးတည်ချက်/ ရည်မှန်းချက်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ဆောင်ပုဒ်

ဝန်ထမ်းကောင်းမှ နိုင်ငံကောင်းမည်”

“A Stronger Civil Service A Stronger Nation”

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏မျှော်မှန်းချက်

“နိုင်ငံတော်၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လွတ်လပ်၍ စွမ်းရည် ပြည့်ဝသော၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိ၍ စည်းကမ်းကောင်းသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်စေရေး တည်ဆောက် ပျိုးထောင် ပေးရန်။”

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ဦးတည်ချက်

(၁)          စတင်ခန့်ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ဝင်ပေါက်ရာထူးများ ရွေးချယ်ခန့်ထားရေးနှင့် နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများ၏ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဌာနပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်း ရေးရာခံစားခွင့် စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရန်။

(၂)          နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းရာထူးအဆင့်ဆင့်အတွက် သင်တန်းများပို့ချရေး၊ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းများအတွက် လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များ၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ နှီးနှောဖလှယ်များ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးရန်။

(၃)    နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး ဆိုင်ရာ သင်တန်းများနှင့် ပညာရေး   အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ရန်။

(၄)    နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ စီမံခန့်ခွဲမှု ပြုနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ  ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြု ဆွေးနွေးချက်များဖြင့် ဆွေးနွေးအကြံပြုပေးနိုင်ရန်။

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ရည်မှန်းချက်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ရည်မှန်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –

(၁)     တပ်မတော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှအပ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းကြီး များတွင် ခန့်ထားနိုင်ရန်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ များ စုဆောင်းရွေးချယ်ပေးရန်၊

(၂)      နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၏ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်ရေး၊ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ အဓိက စံတန်ဖိုးများဖြစ်သည့် ရိုးသားခြင်း(Honesty)၊ ဖြောင့်မတ်သမာဓိ ရှိခြင်း(Integrity)၊           ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျစွာပြုမူခြင်း (Objectivity)၊ ဘက်မလိုက်ခြင်း (Impartiality) တို့ကို ပိုမိုခံယူကျင့်သုံး တန်ဖိုးထားတတ် စေရေးဆောင်ရွက်ရန်၊

(၃)     ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)၊ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူး ဝန်အဖွဲ့နည်းဥပဒေ များ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း များအား ပြည်သူ့ဝန်ကိုထမ်းမည့်သူ၊ ပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးမည့်သူဟူသည့် စိတ်ဓာတ်မျိုးထားရှိနိုင်ရေးနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော Service Delivery ပေးနိုင်သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်စေရေး ထိရောက်စွာ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရန်၊

(၄)     ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း၌ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊  နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်များ စေလွှတ် ခြင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကျင်းပခြင်း စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊

(၅)     ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ၊ စံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရေးနှင့် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား အထောက်အကူပြုရန်။