နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၅၊ အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတက ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊မတ်လ ၈ ရက်နေ့ တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေကိုပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့က စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလျက်ရှိ ပါသည်။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေစာအုပ်တွင် အခန်း(၁၄)ခန်း ပါရှိပြီး ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း ၊ လစာ ၊ ထောက်ပံ့ကြေး၊ ခရီးစရိတ်နှင့် အခြားစရိတ်များခွင့်ခံစားခြင်း၊ ရာထူး တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ချီးမြှင့်ခြင်း၊လေ့ကျင့် ပညာပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်း စည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း၊ အယူခံခြင်းနှင့် အငြိမ်းစားယူခြင်း ကိစ္စရပ်များ ပါရှိပါသည်။

Download လုပ်ရန်

Download လုပ်ရန်

Download လုပ်ရန်

Download လုပ်ရန်