ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် လျှပ်စစ်မီးလိုင်းများ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်( အထက်မြန်မာပြည် )တွင်       ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ လျှပ်စစ်မီးလိုင်းများ ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် –

စဉ်လုပ်ငန်းအမည်အရေအတွက်
400V ဓာတ်အားလိုင်းများအား Insulated Coated Cable ဖြင့်  အစားထိုး ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း (၁၃၂၀၀ ပေ)1 Lot

၂။         အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၄-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ရုံးချိန်အတွင်း (၁)စုံလျှင် ငွေကျပ် ၅၀၀၀/- ( ကျပ်ငါးထောင်တိတိ )ဖြင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာ အဆိုပြုလွှာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အဆိုပြုလွှာများကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၁၇)၊ နေပြည်တော်၌ ၁၉-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် နောက်ဆုံးထားလက်ခံ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခြင်းကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။        အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းလိုသူများသည် စာပိုဒ်(၁)ပါ လျှပ်စစ်မီးလိုင်းများ ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်သွင်းသည့် တင်ဒါတန်ဖိုး၏ ၁% တင်ဒါအာမခံစပေါ်ငွေကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) အမည်ဖြင့် Payment order ပြုလုပ်ပြီး ယင်း Payment order မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၁)စောင်ကို သတ်မှတ်တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ တင်ဒါတင်သွင်းရမည်။ (Payment order ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များသို့ တက္ကသိုလ်မှ အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်သည်။)

၄။        အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက  ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက် မြန်မာပြည်)သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၂-၅၀၂၃၆၊ ၀၂-၅၀၀၅၀ တို့သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

      တင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့