ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍရေးနှစ်တွင် ရုံးသုံးပရိဘောဂများ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်အိတ် ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။