အာဆီယံလူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာန

ဖွဲ့စည်းမှုအကျဉ်း ၂၀၀၃ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၃) ရက်နေ့မှ (၁၅)ရက်နေ့အထိ ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ် နိုင်ငံ၊ ဘန်ဒါဆရီဘီဂါဝန်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၁၂)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၌ မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံလူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာနကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းဆရာများ အတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး အာဆီယံလူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာန (ASEAN Resource Centre for Training of Trainers for Civil Service) အဖြစ် တည်ထောင်ရန် တင်ပြခဲ့ရာ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ထောက်ခံဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက် နှင့်အညီ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းဆရာများ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံ လူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာနကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၀/၂၀၀၄)၏ သဘောတူညီခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၅)ရက်နေ့တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ (ယခင် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့)၊ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ (၁၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေးကို အလှည့်ကျဥက္ကဌ တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ်တွင် အဆိုပါ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံလူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာနများမှ ထိရောက်၍ စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော အစီအစဉ်များဖြစ်ပေါ် လာစေရန်အတွက် အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းတွင် အဓိကလုပ်ဆောင်နေသော အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည် လေ့လာသုံးသပ်၍ အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၁-၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့တွင် အာဆီယံလူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာနကို အရာထမ်း (၈) ဦးနှင့် အမှုထမ်း (၉) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၇) ဦးဖြင့် စနစ်တကျ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်များ မြန်မာအာဆီယံလူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသင်တန်း နည်းပြဆရာများအား လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရန်၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုရန်၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရန်၊ အာဆီယံဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ မှ အစိုးရအဖွဲ့စည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာအာဆီယံလူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာန၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ အခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၏ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သော နည်းပညာဗဟုသုတ၊ အသိပညာများဖလှယ်ကြရန်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနှင့် ပတ်သက်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ချက်များ ပြည်ပအတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲများကျင်းပခြင်း (၂၀၁၁ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ခုနှစ်အထိ) (က) ကျင်းပသည့်အကြိမ် ( ၄၉ )  ကြိမ် (ခ)  ရှင်းလင်းတင်ပြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်     ( ၁၀၆ )  ဦး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းဆရာများလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း

စဉ်ကျင်းပသည့်နေ့ရက်တက်ရောက် သည့်ဦးရေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အစည်း
(က)၁၆-၃-၂၀၀၉ မှ ၄-၄-၂၀၀၉ ထိ(၃၀)ဦးဆာဆာကာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်း(SPF)
(ခ)၁၀-၈-၂၀၀၉ မှ ၄-၉-၂၀၀၉ ထိ(၃၀)ဦးဆာဆာကာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်း(SPF)
(ဂ)၂၇-၇-၂၀၁၀ မှ ၂၀-၈-၂၀၁၀ ထိ(၃၀)ဦးဆာဆာကာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်း(SPF)
(ဃ)၂၀-၁၂-၂၀၁၀ မှ ၁၄-၁-၂၀၁၁ ထိ(၃၀)ဦးဆာဆာကာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်း(SPF)
(င)၁၃-၆-၂၀၁၁ မှ ၈-၇-၂၀၁၁ ထိ(၃၀)ဦးဆာဆာကာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်း(SPF)
(စ)၅-၁၂-၂၀၁၁ မှ ၃၀-၁၂-၂၀၁၁ ထိ(၂၉) ဦးဆာဆာကာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်း(SPF)
(ဆ)၁၀-၁၂-၂၀၁၂ မှ ၃-၁-၂၀၁၃ ထိ(၃၀)ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအုပ်စု(IMG)
(ဇ)၁၁-၁၁-၂၀၁၃ မှ ၆-၁၂-၂၀၁၃ ထိ(၃၀)ဦးကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်(UNDP)
(စျ)၁၇-၆-၂ ၀၁၃ မှ ၂၁ -၆-၂ ၀၁၃ ထိToT Course for CLMV Officials(၂၅) ဦးကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်(UNDP)
(ည)၁၉-၁၀-၂၀၁၅ မှ ၂၃-၁၀-၂၀၁၅ ထိ(၃၂) ဦးကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်၏ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံလူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာန၏လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်များတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် အရှိန်အဟုန်မြှင့်သည့်အနေဖြင့် မဟာဗျူဟာမြောက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (Strategic Planning Workshop for Institutional Strengthening of Myanmar ASEAN Resource Centre) ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၀)ရက်နှင့် (၁၁)ရက်နေ့များတွင် ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်(၂)ခုမှ သင်တန်းသားစုစုပေါင်း (၁၁)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးကောလိပ်၌ ၈-၁၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၁၂-၁၂-၂၀၁၄ရက်နေ့ အထိ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမြှင့်တင်ရေး လေ့လာရေးအစီအစဉ် (Study Mission on Training Curricula Development)သို့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(၂)ခုမှ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်(၁၂)ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ မျက်မှောက်အခြေအနေ အာဆီယံလူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာန၏ (Theme) အကြောင်းအရာဖြစ်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အတွက် သင်တန်းဆရာများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း (Training of Trainers for Civil Service) ကို ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအား အရင်းခံခြင်း (Public Service Motivation) သို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအားအကြောင်းရင်းခံခိုင်မာလာစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံး သော လက်တွေ့ကျမှုကို ပြောင်းလဲမှုနည်းစနစ်များကို အသုံးပြုရန်နှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို ခေတ်မီတိုးတက်လာစေရန်စသည်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ဘက်ပေါင်းစုံခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၎င်းကို စာရင်းပြုဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် တိကျသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၁- ၁၂) ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပသော(၁၉)ကြိမ်မြောက်  အာဆီယံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ လူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာန၏ (Theme) အကြောင်းအရာပြောင်းလဲမှုအား သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။  

အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (ACCSM) အစည်းအဝေးမျာ

အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (ACCSM) အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်