ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းသိမ်း (၂၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲများ အစည်းအဝေးနှင့် (၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအပေါင်းသုံး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲများ အစည်းအဝေးတို့သို့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။