ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၁၂/၂၀၂၂ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၅)ခုတို့မှ ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။