ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၃၉/၂၀၂၁)

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။