နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး(၆)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး(၆)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းကို ‌အသေးစိတ် Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာပုံစံကို  Download ရယူနိုင်ပါသည်။