နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး(၆)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး(၆)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းကို ‌အသေးစိတ် Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာပုံစံကို  Download ရယူနိုင်ပါသည်။

Read more

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြ ရာထူး(၅)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် ဥပဒေပညာဌာန၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြရာထူး(၅)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းကို ‌အသေးစိတ် Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာပုံစံကို  Download ရယူနိုင်ပါသည်။

Read more