ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇) ၀န်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း(၁၃)ခုတို့မှ လစ်လပ်ရာထူး စုစုပေါင်း (၃၈၈) နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်၊၊