ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့က ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆ / ၂၀၂၀ ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး (၈၄၀)နေရာအတွက် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၊ ၆/၂၀၂၀ ၏ စာပိုဒ် (၅) နှင့် (၆) ပါဖော်ပြချက်များအရ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း၊ အထောက်အထားပြည်စုံစွာ လျှောက်ထားတင်ပြလာသည့်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ် (၃၈၆) ဦး (ကျား -၁၆၅ ၊ မ – ၂၂၁) တို့ကို ဒုတိယအကြီမ်ရွေးချယ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါသည်။

အသေးစိတ်ကို download လုပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။