ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၀န်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ပြည်သူ့၀န်ထမ်းအကယ်ဒမီ ပြည်သူ့၀န်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများ (ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်း) အတွက် ၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

download ပြုလုပ်ရန်