ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊  ၇ /၂၀၂၃ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စီမံရေးရာဦးစီးဌာန အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အသေးစိတ်ကို  download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။