ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး ၂၃၃ နေရာအတွက် မကွေး တိုင်းဒေသကြီး စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာ မစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း