ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး ၂၃၃ နေရာအတွက် နေပြည်တော် စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာမ စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

နေပြည်တော်စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေး ခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း