တင်ဒါ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် လျှပ်စစ်မီးလိုင်းများ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် လျှပ်စစ်မီးလိုင်းများ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်( အထက်မြန်မာပြည် )တွင်       ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ လျှပ်စစ်မီးလိုင်းများ ပြင်ဆင်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် စက်ကိရိယာပစ္စည်း(၁)မျိုးဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် စက်ကိရိယာပစ္စည်း(၁)မျိုးဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်( အထက်မြန်မာပြည် )တွင်        ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဝယ်ယူမည့် အောက်ဖော်ပြပါ စက်ကိရိယာပစ္စည်း (၁)မျိုးအား…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၄) မျိုး ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၄) မျိုး ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း (၄) မျိုး ဆောင်ရွက်ရန်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၁၇) အနေဖြင့် ဧည့်နားနေဆောင် (၉၀’x ၂၀’x ၉’)(၁)လုံး တည်ဆောက်ခြင်း၊ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ(၁၉)မျိုးနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂ (၁၀)မျိုး ဝယ်ယူခြင်းတို့ကို…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ (၂၄) ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ (၂၄) ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်း (၁)ခုကို ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များထံမှအိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၁)မျိုး ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၁)မျိုး ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။     ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် အသုံးပြုမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၁)မျိုး ဝယ်ယူခြင်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၁)မျိုး ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၁)မျိုး ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။     ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် အသုံးပြုမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၁)မျိုး ဝယ်ယူခြင်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလအတွင်း တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလအတွင်း တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင် ဘာလအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါ၍…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဗဟို၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

ဗဟို၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

ဗဟို၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလထိ (၆)လအတွင်း အောက် ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့်…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်