ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၅၊ လစ်လပ်ရာထူးများအတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းDownload