ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆/၂၀၂၃ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၂၁)ခုတို့တွင် လစ်လပ်လျက် ရှိသော  ရာထူးနေရာများအတွက်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။