ထားဝယ်မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီရုံး (တိုင်းဒေသကြီးရုံး)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်မြို့နယ်ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီရုံး (တိုင်းဒေသကြီးရုံး)၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀/၂၀၁၅၊ လစ်လပ်ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Download