ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၇/၂၀၁၅၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွင် လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Download