ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈/၂၀၂၁) အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဉပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသောရာထူး (၃၇) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။