ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇/၂၀၂၃) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် စိတ်အခြေအနေစစ်ဆေးမှု ခံယူမည့်သူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။