ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆/၂၀၂၃) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၂၁)ခုအတွက် စိတ်အခြေအနေစစ်ဆေးမှု ခံယူမည့်သူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။