ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး(၅)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး(၅)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းကို ‌အသေးစိတ် Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။