ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆ / ၂၀၂၀ ဖြင့်  ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုသရေးဥ◌ီးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး
(၈၄၀) နေရာအတွက် စတုတ္ထအကြိမ် လျှောက်ထားသူ (၃၉)ဥ◌ီးရှိရာ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆ / ၂၀၂၀ ၏
စာပိုဒ် (၅) နှင့် (၆) ပါ ဖော်ပြချက်များအရ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း၊ အထောက်အထားများပြည့်စုံစွာ လျှောက်ထားတင်ပြလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ် (၃၉) ဥ◌ီး (ကျား – ၁၃ ၊ မ -၂၆) တို့ကို စတုတ္ထအကြိမ်ရွေးချယ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည် –

အသေးစိတ်ကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။