၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်းဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာများ

အသေးစိတ်ကို အောက်တွင် download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ စဉ် သင်တန်းအမျိုးအစား န.ဝ.တ (အထက်) န.ဝ.တ (အောက်) ၁ အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း Download Download ၂ အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း Download Download

Read more