နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြ ရာထူး(၅)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် ဥပဒေပညာဌာန၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြရာထူး(၅)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းကို ‌အသေးစိတ် Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာပုံစံကို  Download ရယူနိုင်ပါသည်။