၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်းဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာများ

အသေးစိတ်ကို အောက်တွင် download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

စဉ်သင်တန်းအမျိုးအစားန.ဝ.တ (အထက်)န.ဝ.တ (အောက်)
အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်းDownloadDownload
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်းDownloadDownload
စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်းDownloadDownload
အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်းDownloadDownload