ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၂၂)၊ ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၁၂/၂၀၂၂ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၅)ခုတို့မှ ရွေးချယ်ခံရသူများ သတင်းပို့ရမည့်လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ်များ

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။