ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း ကြေညာ ချက်အမှတ် ၊ ၂ /၂၀၁၈

အဖွဲ့စည်း (၁၁)ခုတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပြန်တမ်း ဝင်အရာရှိအဆင့် ဝင်ပေါက်ရာထူး စုစုပေါင်း(၄၈၀) နေရာ အတွက် ရွေးချယ်ခံရသောလူစာရင်းများ ဖြစ်ပါသည်၊၊

အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှု့ရန်

Download

Download