ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဝန်ကြီးဌာန (၆)ခု

ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဝန်ကြီးဌာန (၆)ခု၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၅၊ လစ်လပ် (၂၀၄) နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်ပြီး စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ ့စစ်ဆေးခံယူမည့်သူများ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း
Download