ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအတွက် စာစစ်ဌာန (၅) ခုအတွက် အသိပေးကြေညာချက်

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၈) ပါ လစ်လပ်ရာထူး (၂၃၃) နေရာအတွက် ရွေးချယ်ရန် စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်နှင့်လျှောက်ထား သူများ ရေးသွင်းရမည့်ပုံစံအသေးစိတ်ကိုလည်း Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ဒုတိယအဆင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၈)  ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့ အစည်း (၉) ခုတို့မှ လစ်လပ်ရာထူးစုစုပေါင်း (၂၃၃ )နေရာ အတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေး မှုခံယူမည့်သူများစာရင်းကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။