ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ကြေညာ ချက်အမှတ် ၊ ၁/၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ဒုတိယအဆင့်ရေးဖြေစာမေး ပွဲအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) အား ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း (၁၁)ခုတို့မှ လစ်လပ်ရာထူးစုစုပေါင်း (၄၈၀)နေရာ အတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများ အ မည်စာရင်းကြေညာခြင်း download  download