နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ဌာနစုမှူး(၂) / တတိယ အတွင်းဝန် ရာထူး (၅၀)နေရာ အတွက် လူတွေ့ ဖြေဆိုရန်

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ဌာနစုမှူး(၂) / တတိယ အတွင်းဝန်ရာထူး (၅၀)နေရာ အတွက် လူတွေ့ ဖြေဆိုရန်