နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၌ ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းလောင်း (အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၃) သို့ တက်ရောက်ရန်ကိစ္စ

အသေးစိတ်ကို Download လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။