နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည် ) အရာထမ်းလောင်း(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဥ် (၁၃) သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ

အသေးစိတ်ကို download လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ။