နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်း(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဥ် (၁၂) သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ

အသေးစိတ်ကို download လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ။