နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)နှင့်(အောက်မြန်မာပြည်)တို့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းလောင်း (အထူး) သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန်ကိစ္စ

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။