ဝန်ကြီး:ဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၂၁)ခုတွင် လစ်လပ်နေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။