အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၇)နေရာအတွက် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးခွင့်ရရှိသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။