ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

          ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့က ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆ / ၂၀၂၀ ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး (၈၄၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့ရာ ပထမအကြိမ်  လျှောက်ထားသူ(၆၁)ဦး    ( ကျား –  ၃၀  ၊  မ –   ၃၁ ) ရှိခဲ့ပြီး ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆/၂၀၂၀ ၏ စာပိုဒ်(၅)နှင့်(၆)ပါ ဖော်ပြချက်များအရ လျှောက်ထားသူများအနက် လက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့က အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်(၄၉)ဦး  (ကျား –  ၂၂ ၊  မ –  ၂၇  ) တို့ကို ပထမအကြိမ် ရွေးချယ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည် –

အသေးစိတ်ကို download လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။