ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကကြော်ငြာပါရာထူးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍သီးခြား စည်းကမ်းချက်များရှိသည့်ဌာနများ၏ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။